Astarada parkda Talış zonasında bitən ağaclar olmalıdır

Şəkildə gördüyünüz bu mənzərə Talışstanın göz bəbəyi olan Astara şəhərində salınmışdır. İlk baxışdan adama hər şey gözəl görünür, amma di gəl həqiqətin üzünə baxanda hər şey aydın olur. Regionumuza yad olan bu ağacları torpağımıza əkən  hazırda rayon rəhbərliyində çalışan Qəzənfər Ağayev kimi gəlmə  elementlər hətta bizim flora və faunamıza eləcə də iqlim şəraitimizə güclü ziyan burmaqda davamlıdırlar. Bu vəhşi elementlər başa düşməlidir ki, Talış zonasında əsrlərlə bitən endemik və relikt bitkilər var və onları qırıb əvəzlərinə təbiətimizə yad olan bitki və ağacların əkilməsi fəlakətlə nəticələnə bilər.

Talışstan- Astara.

Sərdar Bunyadov.

Comments