Atatürk: “Lazim gələrsə uydurma dil, uydurma tarix quracağiq”. Atatürk şahnamənin əzəməti haqqinda

1) Bu dəyərli tarixi sənədin müəllifi Məhəmməd Saim hərbi həkim olmaqla yanaşı Mustafa Kamal Atatürkün silahdaşlarından biri olmuşdur. O Atatürklə olan görüşünü öz xatirə dəftərinin 26-cı səhifəsində yazır :

” Anadoluda askerlik ve idare kurulduktan sonra, Mustafa Kemal Türk milletine gurur, benlik, güzel /özel bir ruh vermek istedi ” icab ederse uydurma tarih, uydurma dil yapacağız ” dedi”

Mənbə : İstanbul Bələdiyyə Kitabxanası, Bel_Yz_K_1004 nömrəli arxivlə saxlanılır. Kitabxananın onlayn vebsaytından da oxuya bilərsiniz. Linkini qoyuram. Buyurun .

http://ataturkkitapligi.ibb.gov.tr/yordambt/yordam.php…

2) Atatürk İranın Türkiyədəki səfiri Məhəmməd Əli Füruğiyə:

“ Siz öz dahi şəxsiyyətlərinizin qədrini bilmirsiniz və Şahnamənin əzəmətini dərk etmirsiniz. Mən Türk milləti üçün belə bir keçmiş düzəltməyə məcburam. Siz İranlılar öz milli mənsubiyyətinizin qədrini bilmirsiniz,bilmirsiniz ki,dərin tarixi köklərə malik olmaq necə də əzəmətli nemətdir. Millət o zaman Millət olur ki,O Millətin ədəbiyyat,hikmət (fəlsəfə) və siyasət xadimləri,maarif və bəşəriyyət sivilizasiyasında dərin keçmişə malik olsun.Siz dahi şəxsiyyətlərinizin qədrini bilmir və Şahnamənin əzəmətini dərk etmirsiniz.Dərk etmirsiniz ki,bu kitab sizin malikiyyət,Milliyət və milli kimlik vəsiqənizdir.Mən Türk milləti üçün belə keçmiş düzəltməyə məcburam”.

Mənbə : Vaxtı ilə İranın Türkiyədə səfiri olmuş Məhəmməd Əli Füruğinin xatirələri kitabı. cild 1 səhifə 19.

Rəhim Əfəndi

Comments