ƏFSƏLƏ XƏBON

DXV (Dəvləti Xətoqordonyə Vəzirəti) polkovniki Cəlilabadədə tambe kardən

De TolishMedia aqentəti doə rımuzi riyə Dəvləti Xətoqordoniyə Vəzirəti Ostoro xonə sərdor polkovnik Elxan ...

»

Səlyonədə 33 sornəni moynə ıştənış ehaşte

İyulə manqi 29– də Səlyoni Kolani nomədə diədə ıştəni kışte hol bıə. De Tolish ...

»

Çe əmo bə dumo romon ni

Ozobicon nomədə pesoxtə keşvərədə tolışə milləti ımrujnə jimoni hol çəşəvədəy. Ozobiconi hukmət bo tolışon ...

»

1521-minə bərnamə. Ozodə Tolışstoni Sədo Azad Talışıstan Səsi Голос Свободного Талышстана

I. SİYASİƏ XƏBƏON. 1) Nardarani məhbus bə ozodi beşə. 2) Qəncə məhbuson məhkəmədə vəkilon ros kardə ...

»

“Azərsu” Səlyonədə ovış bırniyə

Bə əmə rəsə rımuziku, Ozobicon nomədə pesoxtə keşvəri “Azərsu” nomədə dastqo Səlyoni şəhəri ve ...

»