22–də yanvarə manqi qeneral-mayor Həzi Aslanovi movardəruje

Imruj yanvarə manqi 22–də qeneral- mayor, dı bəjən Soveti İttifaqi qəhrəman  Həzi Aslanovi movardəruje. Həzi Aslanov 1910  yanvarə manqi 22  Lankonə çe moəmo bıə. 1924 -1930 soronədə Boku iyən Leninqradi ləşkərəvonəti ali məktəbonış  oroxniyəşe. 1929 sori Leninqradi ləşkərəvonəti ali məktəbi oroxniyəbəpeşt , Kotovski nomədə seminə aspoə- səvori  diviziya vzvodi sərdor mandə. Həzi Aslanov yanvarə manqi 24 1945  sori əməliyat dəvoniyə vaxti şəhid bıə. Imruj Lankonədə binim konco çəy bırhoz noəbə, Tolışstoni har tono vılə çanbon vardən çəy po bınədə nodən. Həzi Aslanovi 109  sor təmom bey. Xıdo əy rəhmət bıko.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *