Viləşə ru ov pandomə

Tolışstoni har vırədə şuləynə voş voyedə. Demi anqıl ovəyzon bə Tolışstoni ruyon şuredən. Çı ruənədə qıləyən Masali çe Vərqədizi aradə şurə Viləşə ruey. Viləşə ru Ğəriblər iyən İsi di vəsədə ovi tilambo heste. Çe ovəyzi iyo şure hucobətədə mı Tilambo ov pandomə rost bılə. Qirəm vaxti- vaxtədə çı ambo dasi ovi bə oj nıkon, ov siyəpu tıpni bəzıne Masali rayoni ve diyon ovi jintono oqəte bəzıne. Bı barədə çe Akoni di əjiyon ıştə norohətəşon bəməşon rosniə.

Masal- Viləş

Sərdor Bunyadov.

Comments