Səlyoni vıjor ımruj

Səlyoni vıjorədə ımruj kəşəbə şəkilədə ve – ve çok vinde bedə Tolışstoni ım zəmini çı pesoxtə Ozobicon nomədə keşvərədə çoknəy ovc kardəşe. Im odəmi ıştə hi buməsefış vardə noəşe vıjori kənoədə havatedə. Bə vıjori tono – kəno çok vir səğandənən, jıqo bızın ım vırə Səlyon ni çe Mədaini vironəy. Tono – kənoədə çanəndə xəşəl heste. Səlyoni yoliəti bə yeraz iyən naxçıvani tobyə dast mandəbəpeşt, ım xosə vıron bə vironə peqardən. Odəmon bo cılməy nuni həzo curə koroğon kəşedən. Im sığdılə hukməti bo əjiyon hiç dılış sutedəni. Çımon iqlə dardı – sərışon heste, çoknəy tolışi ıştə zəmino bıtojnəmon, dəvilə bıkəmon, asimilasiya bıkəmon. Im behəyoə tobyə jıqo bızın bə Xıdo canqışon səlo jə.

 

Xıdo ıştən bə tolışon koməq bıko!

Lankon – Səlyon.

Sərdor Bunyadov.

Comments