Liki Rvaru maştəvo vaxt (Video)

Bı videoədə Liki Rvaru nomədi maştəvo vaxti vindəmon. Moldorə tolışə merd ıştə mol – məlon bə oroşqo bekardə. Tolish Media sayt bo ıştə di həftoği bardə, qəribə vıronədə jiyə tolışon ımruj kəşəbə ım video edaştedə. Hərəbaxt bıbən xosə tolışon.

Xıdo əməni ıştə sərzəmin Tolışstonədə bərğəror bıko. Amin!

Lik – Rvaru.

Tolish Media.

Comments