De Ozobiconi prezidenti şəxsi dastqətəti Xəşixuni  Osetiya –Alaniya  ( Şimoli Osetiya) paytaxt Vladiqafqazədə Muxtarov nomədə məçit bə dərhəl vardəbəpeşt çəy  oj karde şoy- voy dəvardə.

De Ozobiconi prezidenti şəxsi dastqətəti Xəşixuni  Osetiya –Alaniya  ( Şimoli Osetiya) paytaxt Vladiqafqazədə Muxtarov nomədə məçit bə dərhəl vardəbəpeşt çəy  oj karde şoy- voy dəvardə. Ozobiconi Natəçolə ( Neftçala) »