Şəhid Qasim Suleymani kəynə iyən komco bə zəmini aspardə bəbe?

De İroni Dəvləti Vindəsədo doə rımuzi, ımruj (yanvarə manqi 4 – də) İraqi Nəcəf iyən Kərbəlo şəhəronədə de ıştə Əhli – Beyt (ə.s) duston xıdohafizəti dastqo onəbəpeşt Şəhid Qasim Suleymani iyən co ço qılə şəhid çəyo bə Tehron vardə bəbe. Tehronədə dastqo xıdohafizəti dəvoniyəbəpeşt çəyoən çe əy şuşə ləşi bə Məşhəd bəvarden. Demiyən jıqo, haftə dıminə ruji Şəhid Qasim Suleymani şuşə ləş de çe əy ıştən kardə vəsiyəti reçə bə Kerman bardə bəbe. Kerman şəhəri nezi Şəhid Qasim Suleymani çe İslami roədə şəhid bıə de co ıştə divojon tono bə zəmini aspardə bəbe. Xıdo Şəhid Qasim Suleymani rəhmət bıko!

Tolish Media.

Kommentarion

Şımə rayi bınıvıştən

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Go to TOP