1424 Ozodə Tolışstoni Sədo

1 Siyasiə xəbon: a) Taleh Bağırzadə müraciət; b) Boku zindononədə bə şiə məhbuson işqəncə dodən; c) Zindonədə çe Yunis Səfərovi vəziyyət qone.
2. Tolışon tarixiku; 1476-minə sori Mahmudabadi canqədə Tolışon iştirak.
3. Tolışə hekoyət: Şahmirzə Tolışəxun “Arə çokneye”.
4. Tolışə poeziya: “Bomı vətəniku qəp bıjən”
5. Tolışə mahne: “Tı qıləy vıliş bomı”

 

Comments