Ğobustani zindonxonədə bə dini məhbuson işgəncə dodən

Yanvarə manqi 10-də Siyasiə Məhbuson Mudafiə Mərkəzi iclasədə dini məhbus Abbas Huseynovi moə Rəhimə Huseynova Ğobustani zindonxonə koəkon bə dini məhbuson – Taleh Bağırzadə, Abbas Huseynov, Cabbar Cabbarovi işqəncə doe, əvoni kue, dəvon ğeyri-insonə rəftori barədə votəşe ki, bə kovrə şedəmon hiç kəs əməni ğəbil kardedəni. Hətto Beynəlxalğə Səlebe Sorx Komitən bə çəmə şikayəton həni pape bedəni.

Meydan TV  yanvari 15-ədə xəbə doşe ki, bə Abbas Huseynovi əleyh tojə cinayətə ko bino kardəşene və əv bə Kurdəxonə 1№ İstintağə təcridxonə ovoştıniəşone. Ğeyrəz ey, məhbusonədə çand kəsən dey bə ım zindonxonə vardəşone. Penitensiar Xidməti rəsmi Mehman Sadığovi, Abbasi bə təcridxonə varde səbəbon və dey vardə odəmon miğdari barədə bə muxbiri məlumat doeku imtina kardəşe.

Eyən əlavə vote lozime kİ, Abbas Huseynov Nardarani faciə məhbuse iyən bə 20 sor muddəti zindonə cəzo məhkum bıə.

Daxili Koon Vəzarəti mətbuatə xidməti məlumat doəşe kİ, Nardaran ğəsəbə sakin Həbib Ğasımovi kədə axtarış bardəşone, çey soədə bə mu kardə qıley “Makarov” markaninə hafttir və bo əyo 7 qılə qolulə və sondıxçə bə oşko bekardəşone. Bə Ğasımovi munasibətədə de ğeyri-ğanuni silah oğəte maddə cinayətə ko bino kardəbə.

Comments